Heubach GmbH to aktywne na całym świecie rodzinne przedsiębiorstwo z 600-letnią tradycją. Firma Heubach zdobyła znaczącą pozycję na rynku światowym jako producent pigmentów i preparatów pigmentujących dzięki wysokiej jakości i wydajności produktom i usługom, działaniom zorientowanym na klienta, ochronę środowiska, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.

Oferta Heubach

Na polskim rynku Heubach reprezentowany jest przez naszą firmę w zakresie sprzedaży organicznych i nieorganicznych pigmentów mających zastosowanie w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

HEUCOBATCH - mikrogranulat o jednolitej formie o średnicy ok. 0,8 mm, całkowicie bezpyłowy, wykazuje znakomite właściwości przepływu. Umożliwia optymalne dozowanie.
HEUCOBATCH oferuje nieograniczone możliwości barwienia twardego PVC każdego rodzaju również całkowicie bezpyłowo, niskokosztowo, bez użycia metali ciężkich. Preparat ten zawiera pigmenty gwarantujące nie tylko doskonały i trwały kolor, ale co się z tym wiąże niskie koszty stosowania środków barwiących. HEUCOBATCH został przystosowany i może być dozowany zarówno do mieszalnika, jak również na samej wytłaczarce. Proces pigmentowania przebiega w obu przypadkach płynnie i nie powoduje przebarwień.

HEUCOPLAST to gotowy do użycia preparat pigmentujący znajdujący zastosowanie w procesie barwienia twardego PVC. Składa się z organicznych i nieorganicznych pigmentów, jak również z PVC w proszku. W przeciwieństwie do większości barwników w postaci proszku preparat posiada bardzo dobre właściwości przepływu i minimalne pylenie. Dlatego też dozowanie i zastosowanie HEUCOPLASTu jest niezwykle łatwe. Jest również możliwe bezpośrednie dozowanie na wytłaczarce. Dozowanie leży w granicach od 0,2 do 1% w zależności od obszaru zastosowania i wymaganego odcienia barwy. Odcienie HEUCOPLAST w większości przypadków są opracowywane zgodnie ze specyficznymi wymogami klienta z uwzględnieniem właściwości mieszanki PVC. Dlatego nie jest to asortyment standardowy. Niektóre typy HEUCOPLAST zostały opracowane specjalnie w celu podbarwienia białych profili okiennych. Zawierają tylko nieznaczny udział pigmentu, tak że również małe ilości mogą być bezpiecznie dozowane. Do tego celu przeznaczone są szczególnie czarne, niebieskie i fioletowe produkty typu HEUCOPLAST.

HEUCOSIN
Pigmenty HEUCOSIN są roztartą mieszanką organicznych i nieorganicznych pigmentów. Dobór pigmentów zapewnia bardzo dobrą odporność na światło, warunki pogodowe i migrację. Pigmenty HEUCOSIN nie są konwencjonalnymi mieszankami pigmentów. Różnorodne składniki barwników poddawane są 3-fazowemu procesowi mieszania i przemiału, podczas którego warstwy zewnętrzne pojedynczych pigmentów zostają mechanicznie połączone. Dzięki temu uzyskuje się bardzo dobrą homogeniczność. Każda wyprodukowana szarża jest sprawdzana w porównaniu z ustalonym standardem i korygowana, jeśli jest to konieczne. W ten sposób wahania barwy poszczególnych komponentów mogą zostać skorygowane.