Od 30 lat iNOEX jest synonimem pionierskich rozwiązań w dziedzinie technologii pomiaru i kontroli oraz automatyzacji procesów wytłaczania. Długoletnie doświadczenie oraz nowatorskie podejście umożliwiło rozwój systemów i rozwiązań, które precyzyjnie dopasowują się do specyficznych wymogów wytłaczania profili, rur, kabli oraz folii. Wszystkie badania rozwojowe firmy iNOEX mają na celu zwiększenie wydajności, rentowności i jakości procesów produkcyjnych. Modularność systemów umożliwia ich integracje zarówno z nowymi liniami ekstruzyjnymi jak i ich późniejsze uzupełnienie. iNOEX posiada swoje przedstawicielstwa na całym świecie, agencje sprzedaży w Anglii i Turcji oraz spółki-córki w USA i Chinach.

Oferta iNOEX

Ponieważ każdy z obszarów wytłaczania, tzn. profile, rury, kable oraz folia stawiają specyficzne wymagania, firma iNOEX opracowuje produkty które precyzyjnie dopasowują się do potrzeb każdego z nich. Do produktów oferowanych przez iNOEX należą:

SAVEOMAT

systemy dozowania grawimetrycznego SAVEOMAT jest systemem grawimetrycznym i dozującym, który umożliwia sprawne doprowadzenie surowca, jak również rejestruje różnice w przepływie masy i precyzyjnie je kompensuje. W ten sposób system SAVEOMAT uzyskuje stałość następujących wartości procesowych:

  • waga metra
  • grubość ścianki
  • receptura produktu

Dziękid dużej palecie wag grawimetrycznych i koncepcji regulacji SAVEOMAT umożliwia indywidualnie konfigurowalne warianty dla wytłaczania rur, węży, profili, kabli i folii zarówno w wersji mono, jak i w coextruzji.

AUREX

system ultradźwiękowy do kontroli jakości rur i węży podczas wytłaczania. Mierzy, reguluje i sprawdza utrzymanie norm parametrów produkcji takich jak:

  • grubość ścianki
  • rozkład grubości ścianki
  • średnica wewnętrzna
  • średnica zewnętrzna
  • owalizacja
  • ekscentryczność
  • błędy na powierzchni

ECCO

szybkie centrowanie wielkośrednicowych rur dzięki zastosowaniu czujników ultradzwiękowych umiejscowionych bezpośrednio na tulejce kalibrującej, lub na pneumatycznie nastawnym ramieniu zamocowanym na pierścieniu bezpośrednio za tulejką kalibrującą.


MAXFLEXX

nastawne tulejki kalibrujące składające się ze sztywnego wlotu i elastycznego kosza kalibrującego. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest wytłaczanie wszystkich klas ciśnień dla danej średnicy rury.QUANTUM pomiar w technologii teraherc

Przy użyciu długości fal w zakresie pomiędzy mikrofalami i promieniowaniem podczerwonym częstotliwość teraherc umożliwia zróżnicowane wykorzystanie, szczególnie w zakresie badania bez uszkodzenia badanego obiektu. QUANTUM dla rur gładkich jest niemalże niezależnym od temperatury systemem pomiaru grubości ścianki, który jest łatwy w obsłudze i nie wymaga zastosowania medium przenoszącego sygnał.
QUANTUM dla rur spienionych jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru rur spienionych, odpowiednim również dla bardzo wysokich stopni spienienia.
QUANTUM dla rur korugowanych jest rozwiązaniem dla każdego typu rur korugowanych. Po raz pierwszy rury korugowane, również te o dużych wymiarach, mogą być w sposób ekonomiczny mierzone w linii.